2015-12-02
Loris

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Strategia stanowi końcowy efekt prac prowadzonych w ramach projektu Przeprowadzenie
badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów
tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego
– „LORIS 2030”
. Głównym celem RSI LORIS 2030 jest analiza potencjału innowacyjnego
województwa łódzkiego oraz wskazanie strategicznych kierunków rozwoju regionu, a tym samym
wytyczenie ścieżki, która pozwoli osiągnąć, w założonym horyzoncie czasu, tj. do roku 2030, silną pozycję województwa łódzkiego w zakresie tworzenia innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości (w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw). Ważnym celem dokumentu było wskazanie – zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej – specjalizacji regionalnych (smart specialisation).

więcej

2017-04-11
Loris

Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacyjności dla woj. łódzkiego LORIS 2030

Raport z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności dla województwa łódzkiego LORIS 2030.

więcej

2017-04-27
Loris

Ewaluacja on-going wdrażania RSI LORIS 2030- raport końcowy

Ewaluacja on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (RSI LORIS 2030) poszerzona o ewaluację RSI LORIS 2030 w zakresie poprawności merytorycznej i metodologicznej dokumentu, określającego cele i sposób prowadzenia polityki innowacyjnej w województwie łódzkim (elementy ewaluacji ex-ante).

Raport  wykonany  na  zlecenie  BPPWŁ  w  Łodzi  przez konsorcjum  firm  Geoprofit i  Ecorys  Polska Sp. z o.o.

więcej

2017-12-22
Srw%c5%82

Raport końcowy z badania pt. „Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”

Raportem końcowy z badania pt. „Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”

więcej

2018-07-31
Loris

Raport z realizacji regionalnej strategii innowacji dla województwa łódzkiego LORIS 2030

Niniejszy raport z realizacji Strategii został zaprezentowany na Zarządzie Województwa Łódzkiego w dniu 17.07.2018 r. i jest drugim, który powstał po jej uchwaleniu.
Obejmuje lata 2010-2016 w zakresie wskaźników statystycznych oraz lata 2016-2017 w zakresie oceny postępu rzeczowego i finansowego. 

więcej

2020-12-30
Loris

Raport z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalne Obserwatorium Terytorialnej Województwa Łódzkiego sporządziło trzecią edycję raportu z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Raport obejmuje realizację LORIS 2030 w latach 2018-2019 i został zaprezentowany Zarządowi Województwa Łódzkiego 29 grudnia 2020 roku.

więcej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020