2017-05-31

www

Wojewódzki Urząd Pracy                         

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy 

  • 2017-05-31 12:45:24

  • brak załączników

2016-11-28
Wup lodz logo

Analiza społeczno-ekonomiczna województwa łódzkiego 2016

więcej

2016-07-14
Wup lodz logo

Od biznesplanu do własnej firmy – działalność inkubatorów wspierająca przedsiębiorczość mieszkańców województwa łódzkiego

więcej

2016-07-14
Wup lodz logo

Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej gospodarki

więcej

2015-12-03
Wup lodz logo

Między pasją a pracą. Studenci i kadra wyższych szkół artystycznych wobec rozwoju sektora kreatywnego w województwie łódzkim

więcej

2015-12-03
Wup lodz logo

Praca nierejestrowana - Charakterystyka zjawiska w województwie łódzkim

więcej

2015-12-03
Wup lodz logo

Obraz kształcenia zawodowego w województwie łódzkim. Dyskusja nad formą oraz efektywnością kształcenia praktycznego

więcej

2015-12-03
Wup lodz logo

Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia pracowniczego oraz organizacji pracy w województwie łódzkim

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Świadomość wyboru zawodu wśród uczniów szkół w województwie łódzkim

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Kobiety i mężczyźni wobec zapotrzebowania rynku pracy na kwalifikacje zawodowe

więcej