2021-08-10

Departament Polityki Zdrowotnej

aktualności

  • 2021-08-10 14:30:51

  • brak załączników

2016-11-16
Missing

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim

więcej

2016-11-16
Missing

Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015

więcej

2014-10-27
Missing

Monitoring Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013

więcej

2014-10-27
Missing

Badanie ankietowe nt. wiedzy i potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób

więcej