2016-11-16
Missing

Sprawozdanie z realizacji wskaźników do Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020 za 2016 rok

więcej

2016-11-16
Missing

Sprawozdanie z realizacji wskaźników do Programu rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020 za 2015 rok

więcej

2014-10-27
Missing

Zniżki w instytucjach kultury. Łódzkie 2013. Raport

więcej

2014-10-27
Missing

Digitalizacja w kulturze. Łódzkie 2013. Raport

więcej

2014-10-27
Missing

Media o kulturze. Łódzkie 2013. Raport

więcej

2014-10-27
Missing

Kultura i edukacja. Najważniejsze działania Samorządu Województwa Łódzkiego. Raport za 2011 rok

więcej

2014-10-27
Missing

Stan czytelnictwa w województwie łódzkim

więcej

2014-10-27
Missing

Preferencje kulturalne mieszkańców województwa łódzkiego

więcej

2014-10-27
Missing

Sektorowe badania teatru łódzkiego w latach 2007 - 2012 prowadzone w oparciu o analizę danych zastanych

więcej

2014-10-27
Missing

Obserwatorium kultury. Badanie możliwości współpracy między instytucjami kultury a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego

więcej