2014-11-19

BPPWŁ

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi jest jednostką budżetową podległą Samorządowi Województwa Łódzkiego, powołaną do życia uchwałą Nr VII/62/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku.
 

Powstało w wyniku połączenia Regionalnej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Sieradzu i Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego w Skierniewicach. Początkowo Biuro miało swoją siedzibę w Łodzi przy ulicy Więckowskiego 20 oraz posiadało trzy zespoły terenowe: w Piotrkowie Trybunalskim, w Sieradzu i w Skierniewicach. W 2002 roku nastąpiła reorganizacja Biura, w wyniku której zlikwidowane zostały wszystkie zespoły terenowe.

 

Od 1 stycznia 2019 roku siedziba Biura mieści się w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12.

  • 2014-11-19 15:36:05

  • brak załączników