Artykuły otagowane: Regionalne Forum Terytorialne

2014-08-04
Missing

Warsztaty dotyczące systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego

W dniach 2 i 4 czerwca br. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego odbył się cykl spotkań roboczych Grupy ds. monitorowania polityk publicznych oraz Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego.

więcej

2016-04-04
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego w dniu 24 marca 2016 r.

W dniu 24 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego oraz Grupy roboczej do spraw monitorowania polityk publicznych. Spotkanie poświęcone było politykom sektorowym opracowanym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji, biogospodarce oraz współpracy ponadregionalnej w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030.

więcej

2014-04-30
Rft

Spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego oraz konferencja współorganizowana przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego - Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Społeczną Akademię Nauk w Łodzi - Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI. Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

więcej

2014-10-01
Rft

Konferencja Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego 26.09

W dniu 26 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego, współorganizowana przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Społeczną Akademię Nauk, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.

więcej

2014-01-07
Rft

Powołanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego

W dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego zostało powołane Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego - organ opiniodawczo-konsultacyjny Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu.

więcej

2014-11-19
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego 29.10

29 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego i grupy roboczej do spraw monitorowania polityk publicznych.

więcej

2014-08-04
Rft

Warsztaty dotyczące systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 2 – 4 czerwca 2014 r.

W dniach 2 i 4 czerwca br. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego obyło się dwudniowe spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego.

więcej

2014-11-19
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego 05.11

W dniu 5 listopada 2014 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyły się warsztaty Regionalnego Forum Terytorialnego, organizowane w ramach porozumienia, przez Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI), działającym przy Społecznej Akademii Nauk, reprezentowanym przez panią prof. dr hab. Annę Rogut i pana prof. dr hab. Bogdana Piaseckiego oraz Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, BPPWŁ. 

więcej

2015-03-12
Rft

Spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego 10 marca 2015

W dniu 10 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego i Grupy roboczej do spraw monitorowania polityk publicznych poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii.

więcej

2015-06-26
Missing

Konferencja podsumowująca projekt "Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim", 16 czerwca 2015

W dniu 16 czerwca br. w siedzibie ŁARR miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu Samorządu Województwa Łódzkiego „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”.

więcej