Artykuły otagowane: Przedsiębiorczość i innowacje

2014-11-21
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Wywiad zogniskowany w siedzibie starostwa powiatowego w Opocznie.

Informacja o wywiadzie zogniskowanym w ramach badania: Możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych.

więcej

2015-01-09
%c5%82%c3%b3dzkiemazowieckie

Ekspertyza "Oszacowanie kosztów i korzyści dla obszaru metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego" - raport końcowy

więcej

2015-06-26
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Konferencja podsumowująca badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”, Opoczno 19 czerwca 2015

W dniu 19 czerwca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się konferencja podsumowująca badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy  Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”

więcej

2015-06-30
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych

więcej

2014-04-30
Rft

Spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego oraz konferencja współorganizowana przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego - Regionalne Obserwatorium Terytorialne oraz Społeczną Akademię Nauk w Łodzi - Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI. Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

więcej

2014-02-19
Tereny inwestycyjne

Rozpoczęcie badania „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim”

W styczniu 2014 r. rozpoczęły się prace nad badaniem „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim”. Wyniki tego badania posłużą do opracowania jednego ze wskaźników Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 – udział powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w powierzchni terenów inwestycyjnych ogółem [%].

więcej

2014-02-10
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Wspólne badanie z województwem świętokrzyskim

W styczniu 2014 roku rozpoczęło się badanie wspólnie realizowane przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego i Obserwatorium Rozwoju Regionalnego działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pn. "Możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych".

więcej

2014-08-04
Tereny inwestycyjne

Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim

więcej

2014-08-04
Kretaywny

Potencjały przemysłów kreatywnych w ŁOM

więcej

2014-08-04
Iob

Atrakcyjność IOB

więcej

2014-10-01
Rft

Konferencja Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego 26.09

W dniu 26 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego, współorganizowana przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi oraz Społeczną Akademię Nauk, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI.

więcej

2014-10-27
Missing

Badanie potencjału innowacyjnego województwa łódzkiego w zakresie ICT – identyfikacja luk kompetencyjnych, 2010

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Gospodarowanie zasobami pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyniki badań w województwie łódzkim.

więcej

2015-01-09
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Ekspertyza "Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych" - raport końcowy

więcej

2015-12-02
Loris

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Strategia stanowi końcowy efekt prac prowadzonych w ramach projektu Przeprowadzenie
badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów
tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego
– „LORIS 2030”
. Głównym celem RSI LORIS 2030 jest analiza potencjału innowacyjnego
województwa łódzkiego oraz wskazanie strategicznych kierunków rozwoju regionu, a tym samym
wytyczenie ścieżki, która pozwoli osiągnąć, w założonym horyzoncie czasu, tj. do roku 2030, silną pozycję województwa łódzkiego w zakresie tworzenia innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości (w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw). Ważnym celem dokumentu było wskazanie – zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej – specjalizacji regionalnych (smart specialisation).

więcej