Artykuły otagowane: Polityka społeczna i ochrona zdrowia

2014-10-27
Missing

Obserwatorium kultury. Badanie możliwości współpracy między instytucjami kultury a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Społeczne i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie łódzkim

więcej

2014-10-27
Missing

Badanie ankietowe nt. wiedzy i potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki chorób

więcej

2014-10-27
Missing

Monitoring Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013

więcej