Artykuły otagowane: Obszary wiejskie

2016-03-04
Wiejskie

Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich województwa łódzkiego

Opracowanie zawiera diagnozę struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa łódzkiego oraz typologię wiejskich obszarów rozwojowych oraz wiejskich obszarów wymagających wsparcia.

więcej

2014-10-27
Wup lodz logo

Wzory aktywności zawodowej ludności wiejskiej województwa łódzkiego oraz ich społeczne i ekonomiczne uwarunkowania

więcej