Artykuły otagowane: Ośrodki miejskie

2016-03-04
Obszary miejskie

Waloryzacja ośrodków miejskich województwa łódzkiego

Opracowanie określa obecny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych miast regionu oraz dynamikę zmian w tym zakresie na przestrzeni lat 2004-2014. Efektem tych prac jest waloryzacja ośrodków miejskich w województwie łódzkim.

więcej

2016-05-12
Rewitalizacyjne procesy

Procesy rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego

Analiza procesów rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego stanowi jedno z opracowań, dotyczących diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miast województwa, sporządzonych na potrzeby aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

więcej