2015-09-23

Polityki Sektorowe Województwa Łódzkiego - Konsultacje społeczne

Jednym z głównych elementów, przyjętej do realizacji przez Sejmik Województwa Łódzkiego w 2013 r., Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, było wytypowanie branż kluczowych województwa: Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka (w tym OZE); Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Nowoczesne materiały budowlane, IT. Obok branż określone zostały również kluczowe grupy technologii, tj.: biotechnologia, mechatronika, nanotechnologia i materiały funkcjonalne, technologie informatyczne. W punktach styku branż i technologii kluczowych (czyli wykorzystywanie technologii z jednej z grup kluczowych w ramach działalności zbieżnej z jedną z kluczowych branż) powstawać natomiast mają specjalizacje województwa łódzkiego. Specjalizacje to takie dziedziny, w których województwo łódzkie może osiągnąć przewagę konkurencyjną nad innymi regionami w kraju lub w Unii Europejskiej.
Mając na uwadze wysoką rangę jaką specjalizacjom regionalnym przydziela Komisja Europejska, m.in. poprzez dedykowanie osobnych strumieni środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020, Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podjął się realizacji projektu dedykowanego wypracowaniu Polityk Sektorowych Województwa Łódzkiego.