2015-04-28

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego w dniu 24 kwietnia 2015 r.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie RFT oraz Grupy roboczej ds monitorowania polityk publicznych. Na spotkaniu zaprezentowano zakres współpracy z ROT WŁ dotyczący monitorowania realizacji polityk publicznych w województwie łódzkim oraz przedstawiono roczny raport z monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Ponadto zaprezentowano wyniki dwóch badań dotyczących procesów rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego oraz konkurencyjności miast regionu.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime współpraca 986 KB pobierz
mime monitorowanie SRWŁ 2020 3,04 MB pobierz
mime konkurencyjność miast 4,59 MB pobierz
mime procesy rewitalizacyjne 31,7 MB pobierz
  • 2015-04-28 11:47:20

  • 4 załączniki