2014-11-19

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego 05.11

Celem spotkania było zainicjowanie dyskusji na temat tego, jakie działania powinny być w najbliższym czasie podejmowane w województwie łódzkim, które pozwoliłyby najbardziej efektywnie wykorzystać inteligentne specjalizacje do zmiany pozycji konkurencyjnej województwa, przy znajomości różnych zagrożeń, które im będą towarzyszyć. Opis scenariuszy rozwoju oraz potencjalnych zagrożeń ich realizacji zostały  przesłane do Uczestników RFT w formie materiałów informacyjnych, przed spotkaniem. 

Najważniejsze zagrożenia związane są z luką w strukturze gospodarki województwa, demografią, konwergencją ekonomiczną, postępem technologicznym oraz niepożądanymi efektami globalizacji. Według założeń, dyskusja w ramach warsztatu miała koncentrować się na działaniach w poszczególnych obszarach, w ramach dwóch scenariuszy: pierwszy scenariusz – przejść do przodu, drugi – spojrzeć poza. Scenariusze zostały wypracowane.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Inteligentne specjalizacje a zmiana pozycji konkurencyjnej województwa łódzkiego 823 KB pobierz
mime Konkurencyjność województwa łódzkiego a specjalizacje regionalne - scenariusze rozwoju 1,22 MB pobierz
mime Opis wyzwań rozwojowych 168 KB pobierz