2014-10-27

Badania ruchu turystycznego województwa łódzkiego

Jest to badanie cykliczne, prowadzone od 2008 roku przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i Urzędem Miasta Łodzi. Partnerem merytorycznym od 2009 roku jest Łódzkie Towarzystwo Naukowe oraz zespół badawczy składający z pracowników Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Badania dotyczą ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim, które mają z jednej strony szacować wielkość ruchu turystycznego w województwie, a z drugiej strony pokazywać jego charakter. 

http://www.rotwl.pl/badania_ruchu_turystycznego_wojewodztwa_lodzkiego,26,0,0.html