2014-10-27

Media o kulturze. Łódzkie 2013. Raport

Raport został opracowany w 2013 roku przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Badanie dotyczy obecności tematów związanych z kulturą w mediach działających na terenie województwa łódzkiego. Założono, że najskuteczniejszym i najszybszym narzędziem inwentaryzacji

  • przeprowadzenie ankiety adresowanej do mediów, których siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego techniką ankiety internetowej,
  • przeprowadzenie jakościowej analizy zawartości stron www zawierających informacje o kulturze w województwie łódzkim.

Raport ma charakter sprawozdawczy, ponieważ nie obliczono reprezentatywności i próby dla całego województwa. Ponadto uzyskane wyniki są subiektywne, bo odzwierciedlają oceny samych mediów, bez uwzględniania opinii ich odbiorców.

http://www.lodzkie.pl/files/kultura/Badania%20w%20kulturze/raport_media_wl.pdf