2014-10-27

Kultura i edukacja. Najważniejsze działania Samorządu Województwa Łódzkiego. Raport za 2011 rok

Raport został opracowany w 2012 roku przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przedstawia między innymi rodzaje wsparcia udzielanego przez Samorząd WŁ (współpraca z NGO, stypendia i nagrody Marszałka WŁ itp.), działania kulturalno – edukacyjne na rzecz regionu realizowane przy użyciu środków z Unii Europejskiej, a także działania realizowane przez instytucje kultury i placówki oświatowe SWŁ.

Raport-link