2014-10-27

Stan czytelnictwa w województwie łódzkim

Jest to syntetyczne opracowanie przygotowane w 2011 roku przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Zawiera zbiór tabel zawierających dane dotyczące bibliotek publicznych województwa łódzkiego w roku 2010. Przedstawia między innymi stan czytelnictwa w poszczególnych gminach, liczbę księgozbiorów oraz porównanie miast i wsi.

http://www.kongres-kultury.pl/diagnoza/region/art-stan_czytelnictwa_w_wojewodztwie_lodzkim.html