2014-10-27

Sektorowe badania teatru łódzkiego w latach 2007 - 2012 prowadzone w oparciu o analizę danych zastanych

Raport był współfinansowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach programu „Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim”. Projekt był realizowany przez Fundację Ruch animatorski — gatunki mieszane w partnerstwie z Katedrą Dramatu I Teatru Uniwersytetu Łódzkiego. Badania zostały przeprowadzone między marcem a grudniem 2013 roku. Głównym celem projektu było badanie linii repertuarowej teatrów łódzkich w Latach 2007–2012. Badania obejmujące swym zasięgiem pięć ostatnich sezonów teatralnych miały wskazać kierunki rozwoju łódzkich scen wszystkich sektorów, ich priorytety repertuarowe, a także odbiór ich działań artystycznych zarówno w obszarze lokalnym jak i ogólnopolskim.

http://docplayer.pl/7078119-Sektorowe-badania-teatru-lodzkiego-w-latach-2007-2012-prowadzone-w-oparciu-o-analize-danych-zastanych-raport-z-badan.html