2014-10-27

Obserwatorium kultury. Badanie możliwości współpracy między instytucjami kultury a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego

Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego jest analiza dotychczasowej i potencjalnej współpracy pomiędzy muzeami, teatrami, galeriami sztuki, domami kultury, filharmonią i innymi ośrodkami kulturalnymi a NGO działającymi w sferze kultury w regionie łódzkim. Przygotowany raport prezentuje wyniki badań dotyczących diagnozy aktualnego stanu współpracy instytucji kultury z NGO w województwie łódzkim: dobre praktyki i rekomendacje, która opiera się na wywiadach przeprowadzonych w instytucjach kultury o korzyściach i problemach płynących ze współpracy oraz wartych promowania sposobach organizowania partnerstw międzysektorowych

http://rokoko.org.pl/obserwatorium/publikacje/