2021-03-12

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030

Zgodnie z uchwałą nr LV/680/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku, z późniejszymi zmianami, Zarząd Województwa Łódzkiego opracował projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Obecnie (od 5 marca do 9 kwietnia 2021 roku) odbywa się druga tura konsultacji społecznych. W trakcie konsultacji zaplanowano:

  • Spotkania on-line z JST oraz partnerami społecznymi (15 i 19 marca)
  • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (18 marca)
  • Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego (22 marca)

Prócz tego Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oczekuje na pisemne uwagi pod adresem e-mail (prosimy o korzystanie z formularza zgłaszania uwag): pr@lodzkie.pl.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Formularz zgłaszania uwag 71,5 KB pobierz