2020-03-02

Spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 28 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie Regioalnego Forum Terytorialnego. Na spotkaniu członkowie RFT zostali zapoznani z wynikami badania ewalucji ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz podsumowano proces konsultacji społecznych dokumentu.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Agenda spotkania 228 KB pobierz
mime Raport z ewaluacji ex-ante 402 KB pobierz
mime Podsumowanie konsultacji społecznych SRWŁ 2030 951 KB pobierz