2018-07-31

RAPORT Z REALIZACJI REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (dalej: RSI LORIS) została przyjęta 26 kwietnia 2013 roku Uchwałą nr XXXV/680/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego. Istotą dokumentu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wzmacnianie współpracy przedsiębiorstw (w szczególności MSP), jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i administracji oraz promocja szeroko rozumianej innowacyjności we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej.

W ramach RSI LORIS 2030 sformułowano trzy priorytety, a w nich cele operacyjne oraz działania służące ich realizacji. Dla oceny postępu w realizacji celów, stworzono obszerny system wskaźników strategicznych oraz operacyjnych. W dokumencie funkcjonują również wskaźniki kontekstowe, służące ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej. Niniejszy raport z realizacji Strategii jest drugim, który powstał po jej uchwaleniu, obejmuje lata 2010-2016 w zakresie wskaźników
statystycznych oraz lata 2016-2017 w zakresie oceny postępu rzeczowego i finansowego.

Przedmiotem monitoringu jest całokształt podejmowanych działań, inicjatyw/realizowanych projektów na terenie województwa łódzkiego w zakresie pobudzania przedsiębiorczości, innowacyjności oraz prac w zakresie badań i rozwoju.
Raport z realizacji Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego obejmuje następujące obszary:

  • Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących innowacyjności,
  • Poziom realizacji celu głównego i wskaźników kontekstowych
  • Stan realizacji RSI LORIS 2030, w tym:
  • Realizację wskaźników strategicznych
  • Realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
  • Realizację Planu Działań DPZ
  • Realizację wskaźników operacyjnych
  • Podsumowanie

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime raport 6,79 MB pobierz
mime prezentacja 1,96 MB pobierz
  • 2018-07-31 08:40:01

  • 2 załączniki