2017-12-28

Narzędzia innowacyjności regionu łódzkiego - spotkanie robocze

28 grudnia 2017 roku odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu pt. "Stworzenie narzędzi do monitorowania innowacyjności regionu łódzkiego, z wykorzystaniem procesu przedsiębiorczego odkrywania na potrzeby aktualizacji RSI LORIS 2030". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wykonawcy (ASM, SAN), Urzędu Marszałkowskiego (COP, DPR, DPZ) oraz Zamawiającego (BPPWŁ). Wykonawcy zaprezentowali pierwsze wyniki badań pierwotnych oraz wstępne wyniki badań wtórnych.