2017-04-11

Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacyjności dla woj. łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 (dalej: RSI LORIS) została przyjęta 26 kwietnia 2013 roku Uchwałą nr XXXV/680/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego. Istotą dokumentu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wzmacnianie współpracy przedsiębiorstw (w szczególności MSP), jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i administracji oraz promocja szeroko rozumianej innowacyjności we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej. Samorząd Województwa Łódzkiego pełni rolę głównego koordynatora i realizatora zapisów Strategii. Prowadzona przez Samorząd Województwa Łódzkiego polityka rozwoju innowacyjności wymaga współpracy ze strony wielu podmiotów działających w sferze gospodarczej i naukowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Raport z monitorowania RSI LOROS 2030 składa się z:

 • Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
 • Analizy poziomu realizacji celu głównego i wskaźników kontekstowych
 • Analizy realizacji priorytetów RSI LORIS na podstawie:
  • Rocznych planów działań realizowanych przez Departament ds. Przedsiębiorczości
  • Projektów wpisujących się w zapisy Strategii a realizowanych przez podmioty gospodarcze, które otrzymały dofinansowanie w ramach środków unijnych
  • Realizacji przez interesariuszy strategii projektów zbieżnych z jej zapisami
  • Realizacji postępu wskaźników strategicznych

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Raport z realizacji RSI LORIS 2030 2 MB pobierz
mime Prezentacja - Raport z realizacji RSI LORIS 2030 7,61 MB pobierz