2015-06-26
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Konferencja podsumowująca badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”, Opoczno 19 czerwca 2015

W dniu 19 czerwca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się konferencja podsumowująca badanie „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy  Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”

więcej

2015-06-26
Missing

Konferencja podsumowująca projekt "Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim", 16 czerwca 2015

W dniu 16 czerwca br. w siedzibie ŁARR miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu Samorządu Województwa Łódzkiego „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”.

więcej

2015-04-28
Rft

Spotkanie robocze Regionalnego Forum Terytorialnego w dniu 24 kwietnia 2015 r.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego odbyło się połączone spotkanie RFT oraz Grupy roboczej ds monitorowania polityk publicznych.

więcej

2014-11-21
%c5%82%c3%b3dzkie %c5%9bwi%c4%99tokrzyskie

Wywiad zogniskowany w siedzibie starostwa powiatowego w Opocznie.

Informacja o wywiadzie zogniskowanym w ramach badania: Możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych.

więcej

2014-09-30
Kot

Spotkanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

W dniu 28 sierpnia br. pracownicy ROT WŁ brali udział w spotkaniu Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

więcej

2014-09-30
Missing

Warsztaty dla ROTów 24 - 26 września 2014 r.

W dniach 24-26 września br. pracownicy ROT WŁ brali udział w warsztatach dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych organizowanych przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Podkarpackiego.

więcej

2014-08-04
Missing

Konferencja Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

W dniach 24-26 czerwca br. pracownicy ROT WŁ gościli w miejscowości Dębe, gdzie odbywały się cykliczne warsztaty dla wszystkich ROTów oraz Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych.

więcej

2014-08-04
Missing

Warsztaty dotyczące systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego

W dniach 2 i 4 czerwca br. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego odbył się cykl spotkań roboczych Grupy ds. monitorowania polityk publicznych oraz Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego.

więcej

2014-06-03
Missing

"Rozwój łódzkiego pod obserwacją" - kolejny artykuł w Gazecie Wyborczej

W dniu 29 maja 2014 roku w łódzkim dodatku lokalnym Gazety Wyborczej ukazał się kolejny artykuł przygotowany przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego pt. "Rozwój łódzkiego pod obserwacją".

więcej

2014-06-02
Missing

Udział w konferencji inaugurującej funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

W dniu 27 maja pracownicy ROT WŁ gościli w Poznaniu na konferencji pt. ”Rola monitorowania polityk publicznych w zarządzaniu rozwojem województwa” inaugurującej funkcjonowanie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

więcej