W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji współpracujących w ramach RFT WŁ z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Spotkanie członków Forum było połączone ze spotkaniem Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 16. osób, w tym 6. członków RFT.  

Spotkanie było poświęcone omówieniu zagadnień związanych z tworzeniem sieci współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za monitorowanie polityk publicznych i budową zintegrowanego systemu monitorowania.