6 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych. Celem spotkania było przedstawienie członkom grupy informacji na temat bieżącej działalności ROTu a także dyskusja nad potrzebami informacyjnymi i sposobem pozyskiwania danych niezbędnych do monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Łódzkiego.