2017-09-25

Ankieta dotycząca kształcenia ogólnego w województwie łódzkim

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizuje badanie  dotyczące kształcenia ogólnego w województwie łódzkim.

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej znaczące środki finansowe zostały przeznaczone na rozwój kształcenia ogólnego, które umożliwia uczniom nabycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy lub kontynuację nauki. Szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego mogą ubiegać się o wsparcie na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów, doskonalenie umiejętności  zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uzyskane w ramach badania informacje pozwolą lepiej zidentyfikować potrzeby szkół w tym zakresie, w szczególności w kontekście reformy edukacji wchodzącej w życie z dniem 1 września 2017 r. a także skuteczniej ukierunkować wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Aby przejśc do formaularza ankiety proszę kliknąć w link poniżej:

link do ankiety

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime instrukcja 19 KB pobierz
  • 2017-09-25 10:27:12

  • 1 załącznik