2016-11-28

Ocena wpływu środków unijnych na rozwój sektora B+R

Raport końcowy z przeprowadzonego przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WŁ 2014-2020 badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu środków unijnych na rozwój sektora B+R” w ramach RPO WŁ 2007-2013. Wykonawcą badania była firma Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime raport 1,74 MB pobierz
  • 2016-11-28 10:50:28

  • 1 załącznik