2016-05-06

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM VII

Obszar analizy stanowią wszystkie gminy, przez które przebiegają linie kolejowe nr 16, 18 i 33 w obszarze województwa łódzkiego. Znalazło się w nim 11 gmin leżących w 3 powiatach (zgierskim, łęczyckim i kutnowskim). W powiecie zgierskim analizowane zostały 4 gminy, podobnie w powiecie kutnowskim. Natomiast w powiecie łęczyckim analizie zostały poddane 3 gminy. Najwięcej stacji/przystanków kolejowych (8) znajduje się na linii kolejowej nr 16. Ponadto 3 są zlokalizowane na linii kolejowej nr 33 oraz jeden na linii nr 18.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Tom 7 10,5 MB pobierz
mime Karty stacji 40,8 MB pobierz
  • 2016-05-06 08:44:09

  • 2 załączniki