2016-05-06

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM VI

Obszarem analizy są wszystkie gminy, przez które przebiega linia kolejowa nr 14. W analizowanym obszarze znalazło się 13 stacji/przystanków osobowych położonych na obszarze 7 gmin. W tabeli zamieszczono wykaz wszystkich analizowanych przystanków/stacji wraz z gminami i powiatami, na terenie których są one zlokalizowane.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Tom 6 12 MB pobierz
mime Karty stacji 58,5 MB pobierz
  • 2016-05-06 08:41:53

  • 2 załączniki