2016-05-06

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego - TOM V

Obszarem analizy są wszystkie gminy, przez które przebiega linia kolejowa nr 181. W analizowanym obszarze znalazło się 9 stacji/przystanków osobowych położonych na obszarze 5 gmin. W tabeli zamieszczono wykaz wszystkich analizowanych przystanków/stacji wraz z gminami i powiatami, na terenie, których są one zlokalizowane.

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Tom 5 9,19 MB pobierz
mime Karty stacji 35,1 MB pobierz
  • 2016-05-06 08:39:50

  • 2 załączniki