Aktualności

Planowanie RAPORT ROCZNY Z MONITORINGU PROCESÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA POZIOMIE LOKALNYM W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZA ROK 2018

Opracowanie wykonano w REGIONALNYM OBSERWATORIUM TERYTORIALNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO pod kierownictwem Anny Szymańskiej Zespół autorski: Maciej Bąk Paulina Kaszuba Współpraca: Justyna Dolaczyńska

więcej»
Missing II seminarium Partnerów Projektu "Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”

W dniach 25-26 marca 2019 r. odbyło się II seminarium Partnerów Projektu "Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. W ramach projektu realizowane jest badanie „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem". 

więcej»
Monitoring jako%c5%9bci sta%c5%bcy i praktyk Monitoring jakości staży i praktyk - raport

Raport z monitoringu jakości staży i praktyk sporządzony w ramach poddziałania XI.3.1 "Kształcenie zawodowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

więcej»
Missing Potencjał rozwoju miast przedmiotem badania w sześciu polskich regionach

Samorząd Województwa Łódzkiego w lipcu br. rozpoczął realizację jednego z większych w kraju projektów badawczych, który obejmuje swoim zasięgiem sześć polskich regionów. Koszty realizacji projektu szacowane na 1,2 mln zł, zostaną całkowicie sfinansowane z dotacji, którą województwo pomorskie, będące liderem projektu, otrzymało z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w wyniku przeprowadzonego konkursu.

więcej»